Hoewel de schattingen uiteenlopen om hoeveel banen het precies gaat, staat als een paal boven water dat er veel taken en banen geautomatiseerd gaan worden. Tegelijkertijd volgen nieuwe technologieën elkaar in een razend tempo op. Deze nieuwe economie vraagt om andere skills. Hoe kunnen professionals zich hier optimaal op voorbereiden? Natasja Mol (Digital Learning Marketing Leader bij IBM Global) en Lisa Dempsey (MD van Leadership Labs International, VP Learning & Development bij PWN Amsterdam) delen hun inzichten. Soft skills blijken volgens hen het verschil te gaan maken.

‘Soft- en strategische skills zijn key’

Natasja Mol: “Er is uiteindelijk geen one size fits all-oplossing voor leren of de vraag welke skills je nodig hebt. Wat je moet leren hangt heel erg af van waar je je bevindt in je carrière, in je ontwikkeling en de job. Een leer-pad in een nieuwe baan gaat vaak van macro-learning naar micro-learning. Vervolgens is het de kunst om door te pakken naar een andere job-role of naar een leiderschapsrol. Deze context verandert niet, ook niet door de komst van nieuwe technologie.”

Tegelijkertijd ziet Mol de opmars van AI als impactvol. “Hierdoor zal de technologische kennis en vaardigheden (in bijvoorbeeld Cloud, Internet of Things, Big Data and Analytics en Artifical Intelligence) in mindere of meerdere maten een rol spelen in iedere functie. Om succesvol te kunnen zijn in deze digitale wereld, is het essentieel om de juiste overtuigingen, mindset en gedragingen te hebben. Hierbij gaat het vooral om het vermogen om te kunnen samenwerken, netwerken en het omarmen van Agile en Design Thinking werkwijzen, om steeds opnieuw te kunnen aanpassen en te vernieuwen. Deze soft skills, in combinatie met de strategische skills die nodig zijn in jouw business-context, maken dat we ons kunnen onderscheiden en impact kunnen hebben. Die realisatie zal 'continue leren' in een ander daglicht zetten en iedereen motiveren om steeds weer verder te leren.”

‘Creativiteit gaat het verschil maken’

Lisa Dempsey: “Dankzij het internet is alle informatie, altijd en overal beschikbaar. Dat heeft een immense invloed op hetgeen we (moeten) leren. In deze nieuwe economie gaat het om andere manieren van denken, die innovatie mogelijk maakt. Dat lukt alleen door de (potentie van de) menselijke geest op een organisatie los te laten. Blijf altijd investeren in de ontwikkeling van professionals; dit ‘probleem’ valt niet op te lossen door telkens nieuw talent aan te nemen. Daarvoor verandert de wereld te snel en gaan product cycles te hard. Je ziet het terug bij Banking en Finance, en in algoritmen die geschreven moeten worden. Dit soort transactioneel werk gaat uiteindelijk overgenomen worden door AI. "

Dempsey sluit zich aan bij Natasja Mol; zij herkent dat er veel behoefte is aan softere skills. Het engagen en inspireren van werknemers en collega’s is dan ook een belangrijke skill om op te doen. “Ook is een growth mindset essentieel. In welke mate sta je open voor leren, voor nieuwe informatie en het verkrijgen van nieuwe perspectieven? Train deze mindset alsof het een spier is. Werkgevers hebben hier ook een rol in: leren om te leren is geen sinecure. Tegelijkertijd zie ik behoefte aan creativiteit, want dat is wat innovatie mogelijk maakt. Ook dat is een vaardigheid waar bedrijven op inzetten.”